(รหัสสินค้า : 016245) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

(รหัสสินค้า : 016245) คอมเพรสเซอร์ DANFOSS

37,150 บาท

(KSPN-016-42-104)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SM148 T4VC (T4VI) (T4VA) (4VAM)

37,150 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-42-104)(42-คอมเพรสเซอร์ DANFOSS)
รุ่น SM148 T4VC (T4VI) (T4VA) (4VAM)
KSPN

KSPN-016-42-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

DANFOSS

รุ่น

SM148 T4VC (T4VI) (T4VA) (4VAM)

หน่วย

ลูก