(รหัสสินค้า : 016091) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

(รหัสสินค้า : 016091) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

10,775 บาท

(KSPN-016-21-301) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น KA 5538 EXG
ขนาด 30700 บีทียู
แบบลูกสูบ  380V  R-22
KULTHORN ขนาด 3 HP

10,775 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-21-301) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น KA 5538 EXG
ขนาด 30700 บีทียู
แบบลูกสูบ  380V  R-22
KULTHORN ขนาด 3 HP

KSPN

KSPN-016-21-301

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

KA 5538 EXG

หน่วย

ลูก