(รหัสสินค้า : 016180) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

(รหัสสินค้า : 016180) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

14,780 บาท

(KSPN-016-21-306) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น KA 5570 EXG
ขนาด 58000 บีทียู
แบบลูกสูบ  380V  R-22
KULTHORN  ขนาด 6 HP

14,780 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-21-306) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น KA 5570 EXG
ขนาด 58000 บีทียู
แบบลูกสูบ  380V  R-22
KULTHORN  ขนาด 6 HP
KSPN

KSPN-016-21-306

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

KA 5570 EXG

หน่วย

ลูก