(รหัสสินค้า : 016436) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

(รหัสสินค้า : 016436) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

10,430 บาท

(KSPN-016-22-101) (22-แบบลูกสูบ KULTHORN R-134)
รุ่น AW 4495 YK
น้ำยา R-134a  แบบลูกสูบ  220V
ขนาด 3583 บีทียู (MBP)
ขนาด 8121 บีทียู (HBD)
KULTHORN ขนาด 3/4 HP

10,430 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-22-101) (22-แบบลูกสูบ KULTHORN R-134)
รุ่น AW 4495 YK
น้ำยา R-134a  แบบลูกสูบ  220V
ขนาด 3583 บีทียู (MBP)
ขนาด 8121 บีทียู (HBD)
KULTHORN ขนาด 3/4 HP
KSPN

KSPN-016-22-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก