(รหัสสินค้า : 016031) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

(รหัสสินค้า : 016031) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

29,282 บาท

(KSPN-016-21-403) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น LA 5612 EXG
ขนาด 97000 บีทียู
แบบลูกสูบ  380V  R-22
KULTHORN  ขนาด 10 HP

29,282 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-21-403) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น LA 5612 EXG
ขนาด 97000 บีทียู
แบบลูกสูบ  380V  R-22
KULTHORN  ขนาด 10 HP
KSPN

KSPN-016-21-403

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

LA 5612 EXG

หน่วย

ลูก