(รหัสสินค้า : 016196) คอมเพรสเซอร์ LG

(รหัสสินค้า : 016196) คอมเพรสเซอร์ LG

6,595 บาท

(KSPN-016-071-108) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 407 PMA
ขนาด 24100 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22 (Cap 45MFD/400V)
(เทียบเท่า PH 39)

6,595 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-071-108) (07-โรตารี LG R-22)
รุ่น QP 407 PMA
ขนาด 24100 บีทียู
แบบโรตารี 220V R-22 (Cap 45MFD/400V)
(เทียบเท่า PH 39)

KSPN

KSPN-016-071-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก