(รหัสสินค้า : 016109) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น AH 56 VBCT

(รหัสสินค้า : 016109) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น AH 56 VBCT

8,995 บาท

(KSPN-016-20-103) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 34460 บีทียู
แบบสกอร์ล 220V น้ำยา R-22

8,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-20-103) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 34460 บีทียู
แบบสกอร์ล 220V น้ำยา R-22
KSPN

KSPN-016-20-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

AH 56 VBCT

หน่วย

ลูก