(รหัสสินค้า : 016116) คอมเพรสเซอร์SCI รุ่น BH 76 YGAT

(รหัสสินค้า : 016116) คอมเพรสเซอร์SCI รุ่น BH 76 YGAT

13,224 บาท

(KSPN-016-20-110) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 48450 บีทียู

13,224 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-20-110) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 48450 บีทียู

KSPN

KSPN-016-20-110

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

BH 76 YGAT

หน่วย

ลูก