(รหัสสินค้า : 016117) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น BH 82 YEHT

(รหัสสินค้า : 016117) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น BH 82 YEHT

13,795 บาท

(KSPN-016-20-111) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 51624 บีทียู
(แทนด้วย 016214 คอมเพรสเซอร์ COPELAND
รุ่น ZR61 KE TFP 54E ขนาด 51000 บีทียู)

13,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-20-111) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 51624 บีทียู
(แทนด้วย 016214 คอมเพรสเซอร์ COPELAND
รุ่น ZR61 KE TFP 54E ขนาด 51000 บีทียู)

KSPN

KSPN-016-20-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

BH 82 YEHT

หน่วย

ลูก