(รหัสสินค้า : 016039) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 41/380 YXCT

(รหัสสินค้า : 016039) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 41/380 YXCT

7,089 บาท

(KSPN-016-01-112) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 25419 บีทียู แบบโรตารี
380V น้ำยา R-22

7,089 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-112) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 25419 บีทียู แบบโรตารี
380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-01-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NH 41/380 YXCT

หน่วย

ลูก