คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 41 VXBT

คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 41 VXBT

สินค้าแนะนำ

6,552 บาท

(KSPN-016-01-111) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 25828 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 45/450) เบอร์ 5

6,552 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-111) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 25828 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 45/450) เบอร์ 5