(รหัสสินค้า : 016011) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 41 VXBT

(รหัสสินค้า : 016011) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 41 VXBT

สินค้าแนะนำ

7,245 บาท

(KSPN-016-01-111) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 25828 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 45/450) เบอร์ 5

7,245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-111) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 25828 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 45/450) เบอร์ 5

KSPN

KSPN-016-01-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก