(รหัสสินค้า : 016013) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 52 VXBT

(รหัสสินค้า : 016013) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 52 VXBT

7,495 บาท

(KSPN-016-01-115) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 33008 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 60/420)

7,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-115) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 33008 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 60/420)

KSPN

KSPN-016-01-115

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก