(รหัสสินค้า : 016050) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 56/380 YXCT

(รหัสสินค้า : 016050) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NH 56/380 YXCT

8,995 บาท

(KSPN-016-01-119) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 36338 บีทียู แบบโรตารี
380V น้ำยา R-22

8,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-119) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 36338 บีทียู แบบโรตารี
380V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-01-119

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก