(รหัสสินค้า : 016308) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NHT 52 VBAT

(รหัสสินค้า : 016308) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NHT 52 VBAT

8,065 บาท

(KSPN-016-01-116) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22

8,065 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-116) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-01-116

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก