(รหัสสินค้า : 016369) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 40 VAAMT

(รหัสสินค้า : 016369) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น NN 40 VAAMT

9,465 บาท

(KSPN-016-04-122A) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 34802 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

9,465 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-122A) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 34802 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

KSPN

KSPN-016-04-122A

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

NN 40 VAAMT

หน่วย

ลูก