(รหัสสินค้า : 016433) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PE 33 VPEMT

(รหัสสินค้า : 016433) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PE 33 VPEMT

7,995 บาท

(KSPN-016-03-107) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 19711 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

7,995 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-107) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 19711 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407
KSPN

KSPN-016-03-107

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก