(รหัสสินค้า : 016282) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PE 39 VPEMT

(รหัสสินค้า : 016282) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PE 39 VPEMT

8,190 บาท

(KSPN-016-03-108) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 22738 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

8,190 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-108) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 22738 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

KSPN

KSPN-016-03-108

หน่วย

ลูก