(รหัสสินค้า : 016009) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PH 33 VPET

(รหัสสินค้า : 016009) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PH 33 VPET

5,622 บาท

(KSPN-016-01-108) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 20395 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 50/370)

5,622 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-108) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 20395 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 50/370)

KSPN

KSPN-016-01-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก