(รหัสสินค้า : 016381) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN 24 VADMT

(รหัสสินค้า : 016381) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN 24 VADMT

5,975 บาท

(KSPN-016-04-111) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 20989 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

5,975 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-111) (04-โรตารี SCI R-410)
ขนาด 20989 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

KSPN

KSPN-016-04-111

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

PN 24 VADMT

หน่วย

ลูก