(รหัสสินค้า : 016391) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN 25 VBDMT

(รหัสสินค้า : 016391) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PN 25 VBDMT

6,495 บาท

(KSPN-016-04-112) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-410

6,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-112) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-410

KSPN

KSPN-016-04-112

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

PN 25 VBDMT

หน่วย

ลูก