(รหัสสินค้า : 015402) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 23 VAAMT

(รหัสสินค้า : 015402) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น PV 23 VAAMT

7,235 บาท

(KSPN-016-05-101) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 26063 บีทียู
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32

7,235 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-101) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 26063 บีทียู
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32

KSPN

KSPN-016-05-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก