(รหัสสินค้า : 016358) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 135 VHSMT

(รหัสสินค้า : 016358) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 135 VHSMT

4,495 บาท

(KSPN-016-02-101) (02-โรตารี SCI R-404)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-404

4,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-02-101) (02-โรตารี SCI R-404)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-404

KSPN

KSPN-016-02-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก