(รหัสสินค้า : 016337) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 207 VHSMT

(รหัสสินค้า : 016337) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 207 VHSMT

4,758 บาท

(KSPN-016-03-102) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 12010 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

4,758 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-102) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 12010 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

KSPN

KSPN-016-03-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RE 207 VHSMT

หน่วย

ลูก