(รหัสสินค้า : 019419) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 231 VHSMT

(รหัสสินค้า : 019419) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 231 VHSMT

4,515 บาท

(KSPN-016-03-103) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 13443 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

4,515 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-103) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 13443 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

KSPN

KSPN-016-03-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RE 231 VHSMT

หน่วย

ลูก