(รหัสสินค้า : 016341) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 277 VHSMT

(รหัสสินค้า : 016341) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 277 VHSMT

6,735 บาท

(KSPN-016-03-104) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 16036 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

6,735 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-104) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 16036 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

KSPN

KSPN-016-03-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RE 277 VHSMT

หน่วย

ลูก