(รหัสสินค้า : 016368) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 313 VADMT

(รหัสสินค้า : 016368) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RE 313 VADMT

7,315 บาท

(KSPN-016-03-106) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 18357 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

7,315 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-03-106) (03-โรตารี SCI R-407)
ขนาด 18357 บีทียู แบบโรตารี
ไฟ 220V น้ำยา R-407

KSPN

KSPN-016-03-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RE 313 VADMT

หน่วย

ลูก