(รหัสสินค้า : 016248) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 135 VHAT

(รหัสสินค้า : 016248) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 135 VHAT

4,125 บาท

(KSPN-016-01-101) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 7900 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22

4,125 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-101) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 7900 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-01-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก