(รหัสสินค้า : 016288) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 145 VHST

(รหัสสินค้า : 016288) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 145 VHST

3,547 บาท

(KSPN-016-01-102) (01-โรตารี SCI R-22)
220V น้ำยา R-22 แบบโรตารี

3,547 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-102) (01-โรตารี SCI R-22)
220V น้ำยา R-22 แบบโรตารี

KSPN

KSPN-016-01-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RH 145 VHST

หน่วย

ลูก