(รหัสสินค้า : 016032) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 165 VHET

(รหัสสินค้า : 016032) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RH 165 VHET

3,147 บาท

(KSPN-016-01-103) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 9603 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 25/370) เบอร์ 5

3,147 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-01-103) (01-โรตารี SCI R-22)
ขนาด 9603 บีทียู แบบโรตารี
220V น้ำยา R-22 (Cap 25/370) เบอร์ 5

KSPN

KSPN-016-01-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก