(รหัสสินค้า : 016280) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 207 VHQMT

(รหัสสินค้า : 016280) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RN 207 VHQMT

4,495 บาท

(KSPN-016-04-106) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

4,495 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-04-106) (04-โรตารี SCI R-410)
แบบโรตารี
220V น้ำยา R-410

KSPN

KSPN-016-04-106

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RN 207 VHQMT

หน่วย

ลูก