(รหัสสินค้า : 016422) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 130 VHAMT

(รหัสสินค้า : 016422) คอมเพรสเซอร์ SCI รุ่น RV 130 VHAMT

4,355 บาท

(KSPN-016-05-103) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 11089 บีทียู แบบโรตารี
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32

4,355 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-05-103) (05-โรตารี SCI R-32)
ขนาด 11089 บีทียู แบบโรตารี
แบบโรตารี ไฟ 220V น้ำยา R-32

KSPN

KSPN-016-05-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

RV 130 VHAMT

หน่วย

ลูก