(รหัสสินค้า : 016327) คอมเพรสเซอร์ SCI BH 96 YEHT

(รหัสสินค้า : 016327) คอมเพรสเซอร์ SCI BH 96 YEHT

16,900 บาท

(KSPN-016-20-114) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 61416 บีทียู
แบบสกอร์ล 380V น้ำยา R-22
(แทนด้วย 016033 คอมเพรสเซอร์ COPELAND
รุ่น ZR72 KC TFD ขนาด 60700 บีทียู)

16,900 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-20-114) (20-สกอลล์ SCI R-22)
ขนาด 61416 บีทียู
แบบสกอร์ล 380V น้ำยา R-22
(แทนด้วย 016033 คอมเพรสเซอร์ COPELAND
รุ่น ZR72 KC TFD ขนาด 60700 บีทียู)
KSPN

KSPN-016-20-114

Model

P/N

ยี่ห้อ

SCI

รุ่น

ZR72 KC TFD

หน่วย

ลูก