(รหัสสินค้า : 016434) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

(รหัสสินค้า : 016434) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

15,245 บาท

(KSPN-016-26-102) (26-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-404)
รุ่น CAJ2446Z-FZ
ขนาด 3860 บีทียู
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-404A

15,245 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-26-102) (26-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-404)
รุ่น CAJ2446Z-FZ
ขนาด 3860 บีทียู
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-404A
KSPN

KSPN-016-26-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก