(รหัสสินค้า : 016371) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

(รหัสสินค้า : 016371) คอมเพรสเซอร์ TECUMSEH

17,270 บาท

(KSPN-016-26-101) (26-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-404)
รุ่น CAJ2464Z-FZ
ขนาด 5337 บีทียู
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-404A

17,270 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-26-101) (26-แบบลูกสูบ TECUMSEH R-404)
รุ่น CAJ2464Z-FZ
ขนาด 5337 บีทียู
แบบลูกสูบ 220V น้ำยา R-404A
KSPN

KSPN-016-26-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก