(รหัสสินค้า : 016096) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016096) คอมเพรสเซอร์ THACOM

3,795 บาท

(KSPN-016-06-103) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5515 ENE7
ขนาด 12500 บีทียู 1.50 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

3,795 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-103) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5515 ENE7
ขนาด 12500 บีทียู 1.50 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-06-103

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก