(รหัสสินค้า : 016205) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016205) คอมเพรสเซอร์ THACOM

2,675 บาท

(KSPN-016-06-102) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5512 FNE95
ขนาด 9624 บีทียู 1.20 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

2,675 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-102) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5512 FNE95
ขนาด 9624 บีทียู 1.20 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-06-102

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก