(รหัสสินค้า : 016206) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016206) คอมเพรสเซอร์ THACOM

4,746 บาท

(KSPN-016-06-104) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5516 FNE9
ขนาด 12832 บีทียู 1.60 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

4,746 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-104) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5516 FNE9
ขนาด 12832 บีทียู 1.60 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-06-104

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก