(รหัสสินค้า : 016207) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016207) คอมเพรสเซอร์ THACOM

5,689 บาท

(KSPN-016-06-105) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5518 G
ขนาด 14980 บีทียู 1.90 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

5,689 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-105) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5518 G
ขนาด 14980 บีทียู 1.90 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-06-105

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก