(รหัสสินค้า : 016208) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016208) คอมเพรสเซอร์ THACOM

5,897 บาท

(KSPN-016-06-110) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 6520 GN
ขนาด 16650 บีทียู 2.00 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

5,897 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-110) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 6520 GN
ขนาด 16650 บีทียู 2.00 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-06-110

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก