(รหัสสินค้า : 016211) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016211) คอมเพรสเซอร์ THACOM

6,395 บาท

(KSPN-016-06-108) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5524 G
ขนาด 20000 บีทียู 2.40 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

6,395 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-108) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5524 G
ขนาด 20000 บีทียู 2.40 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-06-108

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก