(รหัสสินค้า : 016043) คอมเพรสเซอร์ THACOM

(รหัสสินค้า : 016043) คอมเพรสเซอร์ THACOM

3,589 บาท

(KSPN-016-06-101) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5485 (GNE81)
ขนาด 7080 บีทียู 0.87 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

3,589 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-06-101) (06-โรตารี THACOM R-22)
รุ่น RM 5485 (GNE81)
ขนาด 7080 บีทียู 0.87 HP
แบบโรตารี 220V น้ำยา R-22

KSPN

KSPN-016-06-101

Model

P/N

ยี่ห้อ

THACOM

รุ่น

RM 5485

หน่วย

ลูก