คอมเพรสเซอร์ TRANE

คอมเพรสเซอร์ TRANE

76,950 บาท

(KSPN-103-T1-323) (T1-TRANE)
P/N : 015-0227
Model : CSHA-150K

76,950 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-323) (T1-TRANE)
P/N : 015-0227
Model : CSHA-150K
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก