คอมเพรสเซอร์ TRANE

คอมเพรสเซอร์ TRANE

17,475 บาท

(KSPN-103-T1-432) (T1-TRANE)
รุ่น TTKE36KB5EAA
P/N : 690844470001-SP

17,475 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-432) (T1-TRANE)
รุ่น TTKE36KB5EAA
P/N : 690844470001-SP
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก