คอมเพรสเซอร์ TRANE

คอมเพรสเซอร์ TRANE

11,385 บาท

(KSPN-103-T1-137) (T1-TRANE)
รุ่น TTK530QB00BA
P/N : 015-0284

11,385 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-137) (T1-TRANE)
รุ่น TTK530QB00BA
P/N : 015-0284

KSPN