คอมเพรสเซอร์ TRANE

คอมเพรสเซอร์ TRANE

11,980 บาท

(KSPN-103-T1-451) (T1-TRANE)
รุ่น TTK536KBS0CA
P/N 015-0276-SP

11,980 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-451) (T1-TRANE)
รุ่น TTK536KBS0CA
P/N 015-0276-SP
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก