คอมเพรสเซอร์ TRANE

คอมเพรสเซอร์ TRANE

1,925 บาท

(KSPN-103-T1-457) (T1-TRANE)
รุ่น TTK518LB50HA
P/N : 015-0228-SP

1,925 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-457) (T1-TRANE)
รุ่น TTK518LB50HA
P/N : 015-0228-SP
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก