คอมเพรสเซอร์ TRANE

คอมเพรสเซอร์ TRANE

26,135 บาท

(KSPN-103-T1-469) (T1-TRANE)
รุ่น TTKB60KDSOAA
P/N : 690346340001-SP

26,135 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-469) (T1-TRANE)
รุ่น TTKB60KDSOAA
P/N : 690346340001-SP
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก