คอมเพรสเซอร์ TRANE

คอมเพรสเซอร์ TRANE

5,085 บาท

(KSPN-103-T1-470) (T1-TRANE)
รุ่น TTKE15GB5E01
P/N : 690416570001

5,085 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-103-T1-470) (T1-TRANE)
รุ่น TTKE15GB5E01
P/N : 690416570001
KSPN

Model

P/N

ยี่ห้อ

รุ่น

หน่วย

ลูก