(รหัสสินค้า : 016299) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

(รหัสสินค้า : 016299) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

9,640 บาท

(KSPN-016-23-201) (23-แบบลูกสูบ KULTHORN R-404)
รุ่น WJ 2450 ZK (-P)
ขนาด 3801 บีทียู
แบบลูกสูบ  220V  R-404

9,640 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-23-201) (23-แบบลูกสูบ KULTHORN R-404)
รุ่น WJ 2450 ZK (-P)
ขนาด 3801 บีทียู
แบบลูกสูบ  220V  R-404
KSPN

KSPN-016-23-201

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

WJ 2450 ZK (-P)

หน่วย

ลูก