(รหัสสินค้า : 016310) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

(รหัสสินค้า : 016310) คอมเพรสเซอร์ KULTHORN

7,265 บาท

(KSPN-016-21-202) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น WJ 9480 EK
ขนาด 6500 บีทียู
แบบลูกสูบ  220V  R-22
KULTHORN

7,265 บาท

Add to cart
สั่งซื้อสินค้า

Product Description

(KSPN-016-21-202) (21-แบบลูกสูบ KULTHORN R-22)
รุ่น WJ 9480 EK
ขนาด 6500 บีทียู
แบบลูกสูบ  220V  R-22
KULTHORN
KSPN

KSPN-016-21-202

Model

P/N

ยี่ห้อ

KULTHORN

รุ่น

WJ 9480 EK

หน่วย

ลูก